Interim financieel manager

Diensten

Finance to the Point biedt verschillende diensten, die desgewenst kunnen worden gecombineerd. Allemaal toegespitst op de specifieke behoefte die uw organisatie heeft op het gebied van financieel management.

Financieel interim-management

De plotselinge uitval van een financieel sleutelfiguur in uw organisatie kan voor grote problemen zorgen. Finance to the Point houdt, ook zonder inwerk periode, de werkzaamheden bij en zorgt ervoor dat de uitgevallen medewerker na diens herstel weer kan terugkeren in een stabiele omgeving.

Opgeloste knelpunten en een transparant en efficiënt proces zorgen ervoor dat de financiële professionals in uw organisatie minder kwetsbaar zijn, nu én in de toekomst. En als het nodig is begeleidt Finance to the Point de gereïntegreerde medewerker(s) zolang als dat nodig is.

Advies bij complexe financiële vraagstukken

Wijzigingen als gevolg van overnames en fusies kunnen behoorlijke implicaties hebben voor de boekhouding van uw organisatie. Finance to the Point denkt graag met U mee over de beste oplossing voor dit soort financiële vraagstukken.

Administraties samenvoegen, en zo ja in welk pakket dan? Met 22 jaar ervaring in verschillende branches heeft Finance to the Point meer dan voldoende ervaring om een slim en effectief plan op te stellen.

Financiële systemen laten werken voor mensen

De implementatie van een nieuw pakket heeft vaak extra begeleiding nodig. Hoe mooi en krachtig de nieuwe software ook is, het is de eindgebruiker die bepaald of het een succes wordt. Door een goede voorbereiding en communicatie, met op de organisatie afgestemde documentatie en werkinstructies vergroot je de acceptatie van veranderingen.

Door een zorgvuldige implementatie zien mensen al binnen korte tijd de voordelen van het nieuwe systeem, in plaats van de verschillen met het oude.

Menu